Generalforsamling FLYTTET TIL KLANK HALLEN

Hermed indkalder vi ifølge vedtægter til den ordinære generalforsamling i Galten Cykel Klub,
søndag d. 13. juni kl 12.30 i Klank Hallen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  Se regnskabet her
  Regnskabet er vedhæftet indkaldelsen.
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 medlemmer på valg)
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Tidsplanen ser nogenlunde således ud:
• 9.30 – 12.30 Ordinær cykeltur på alle hold
• 12.30 Sandwich + øl/vand
• 12.30 – 14.00 Generalforsamling
Tilmelding til generalforsamling og sæsonopstart skal ske senest onsdag d. 9. juni på e-mail :
bj.skovby@webspeed.dk
HUSK…..at angive navn og om du ønsker en sandwich efter cykelturen op til generalforsamlingen.
Mvh.
Bestyrelsen Galten CK