Generalforsamling

Hermed indkalder vi ifølge vedtægter til den ordinære generalforsamling i Galten Cykel Klub. Generalforsamlingen finder sted på Porskjær, d. 14. juni 2020 kl. 13.00. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse (Regnskabet kan ses her: https://temp.galtenck.dk/wp-content/uploads/2020/02/GCKRegnskab2019.pdf
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag:
  Bestyrelsen ønsker §14 ændret, så kassererens rolle i økonomiske anliggender bliver bredere defineret.
  Det er KUN 4. sætning som skal ændres, de første 3 forbliver uændrede.
  Nuværende §14, 4. sætning: Klubbens kasserer tegner klubben i økonomiske anliggende over for Skanderborg Kommune ved ansøgning om tilskud m.v.
  Ønskes ændret til ny § 14, 4. sætning: Klubbens kasserer tegner klubben i økonomiske anliggender som led i den daglige drift.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 medlemmer på valg)
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Generalforsamlingen forventes afhold udendørs, efter træning. Der vil blive servere sandwichs og øl/vand.

Af hensyn til forplejningen, bedes du tilmelde dig via mail til Birthe bp.skovby@youmail.dk.