Generalforsamling

Hermed indkalder vi ifølge vedtægter til den ordinære generalforsamling i Galten Cykel Klub, søndag d. 27. marts kl. 09:00 i Galten Hallen, Røddikvej 18.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  Regnskabet er vedhæftet indkaldelsen.
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 medlemmer på valg)
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Tidsplanen ser nogenlunde således ud:

 • 09.00 – 09.30 Kaffe og morgenbrød
 • 09.30 – 10.30 Generalforsamling
 • 10.30 – 10.45 Orientering fra træningsudvalget
 • 10.45 – 13.00(30) Fotografering og træningsture
 • 13.00 – Sandwich + øl/vand

Tilmelding til generalforsamling og sæsonopstart skal ske senest onsdag d. 23. marts på e-mail : bj.skovby@webspeed.dk

HUSK…..at angive navn og om du ønsker en sandwich efter cykelturen.

Mvh.
Bestyrelsen Galten CK