Generalforsamling udskudt

Bestyrelsen, har besluttet at udskyde årets generalforsamling, til juni måned.

Generalforsamlingen var i forvejen flyttet til 25. April, men bestyrelsen vurderer nu, at det er så tvivlsomt, at generalforsamlingen kan afholdes i tilfredsstillende rammer og at usikkerheden, for de gældende retningslinjer, er så store, at det ikke er muligt at planlægge generalforsamlingen på den pågældende dato.

Bestyrelsen forventer at kunne afholde den ordinære generalforsamling i juni mådned. Den eksakte dato er, på lige fod med stedet, endnu ukendt.

Bestyrelsen, vil snarligt få aftalt rammerne og dato, for generalforsamlingen og indkaldelsen vil snarligt herefter blive udsendt.

Bestyrelsen