Generalforsamling

Hermed indkalder vi ifølge vedtægter til den ordinære generalforsamling og sæsonopstart i GaltenCK søndag d. 29. marts kl 9.00 i Galten Hallen, Røddikvej 18

 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse (Regnskabet kan ses på hjemmesiden)
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse (Budgettet kan ses på hjemmesiden)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen ønsker §14 ændret, så kassererens rolle i økonomiske anliggender bliver bredere defineret. Det er KUN 4. sætning som skal ændres, de første 3 forbliver uændrede
  Nuværende §14 , 4. sætning:
  Klubbens kasserer tegner klubben i økonomiske anliggende over for Skanderborg Kommune ved ansøgning om tilskud m.v. Ønskes ændret til ny § 14, 4. sætning: Klubbens kasserer tegner klubben i økonomiske anliggender som led i den daglige drift
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 medlemmer på valg)
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har klubbens trænere arrangeret årets første officielle træningsture, som afsluttes ved Galten Hallen med en sandwich/sodavand.

Tidsplanen ser nogenlunde således ud:

 • 9.00 – 9.30 Kaffe og morgenbrød i Galten Hallen
 • 9.30 – 10.30 Generalforsamling
 • 10.30 – 11.00 Information fra træningsudvalget
 • 11.00 – 13(30) Fotografering og træningsture
 • 13.00 – 14.30 Afslutning og mad i Galten Hallen

Tilmelding til generalforsamling og sæsonopstart skal ske senest torsdag d. 26. marts på e-mail : bj.skovby@webspeed.dk

HUSK…..at angive navn og om du ønsker morgenmad op til generalforsamlingen og sandwich efter cykelturen.

Mvh.
Bestyrelsen Galten CK