Indkaldelse til Generalforsamling

Galten d. 16. februar 2023

Hermed indkalder vi ifølge vedtægter til den ordinære generalforsamling og sæsonopstart i GaltenCK søndag d. 26. marts 2023 kl. 9.00, på Gyvelhøjskolen Røddikvej 20, Galten.

Generalforsamling

 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse (Regnskabet kan ses på hjemmesiden)
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse (Budgettet kan ses på hjemmesiden)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
  Der er ingen indkomne forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (3 medlemmer på valg)
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Tidsplanen ser nogenlunde således ud:

 • 9.00 – 9.30 Kaffe og morgenbrød
 • 9.30 – 10.30 Generalforsamling
 • 11.00 – 13(30) Fotografering og derefter træningsture
 • 13.00 – 14.30 Afslutning med en sandwich og en vand, på skolen.

Af hensyn til indkøb af rundstykker og sandwichs, vil vi bede om at du tilmelder dig, på kasserer@galtenck.dk.