Adfærdskodeks

Galten CK’s overordnede kodeks for god cykeladfærd er ”Jeg kører ordentligt” Med dette kodeks vil Galten CK signalere og slå fast overfor klubbens medlemmer, sponsorer, andre klubber og øvrige omgivelser, at alle medlemmer i Galten CK har det sammen overordnede adfærdskodeks. Det enkelte medlem har et selvstændigt og individuelt ansvar for at leve op til adfærdskodekset. Overholdelse af adfærdskodekset er det enkelte […]

Holdkørsel

Når vi cykler sammen, skal det foregå, så alle på holdet kan følge med, d.v.s. alle ryttere tager hensyn til dem der har de “dårligste ben” netop den dag. De ryttere, der ikke har så mange kræfter den pågældende dag, tager kun korte og få føringer. Ved paradekørsel, hvor alle på skift kommer til at tage føringer, skal de svageste ryttere relativt hurtigt trække ind til højre i 1. position, og derved tage en kort føring.

Rollefordeling

For at sikre en så god og sikker træningstur som muligt, vil der til hvert hold være en ansvarlig Kaptajn/Træner, der har det overordnede ansvar for turens planlægning og gennemførelsen.

Der påhviler dog alle ryttere et INDIVIDUELT og KOLLEKTIVT ansvar for, at turen gennemføres så sikkert og så smidigt som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt, at alle ryttere KENDER, ACCEPTERER og LØSER de opgaver, der er i forbindelse med hver enkelt træningstur.