Opdaterede regler fortræning i GCK

Nu hvor forsamlingsloftet er hævet til 50 personer, har vi besluttet at justere vores retningslinjer, for træning.

Den skarpe gruppering 3 forskellige steder på parkeringspladsen, ophæves og vi mødes som vi plejer.

Før havde vi en begrænsning i gruppestørrelse, på 6 – 8 ryttere, hvorefter vi skulle splitte op. Fremadrettet hæver vi dette til 10-12 ryttere, hvorefter vi SKAL splitte op.

AFSTANDS ANBEFALINGERNE SKAL FØLGES, dette betyder at det visse steder kan være vanskeligt, at komme frem i en stor gruppe med stor afstand. I de tilfælde vil vi gerne opfordre ril at man kortvarigt deler sig i to grupper, så vi ikke er for generende.

Husk at passe godt på jer selv og hindanden og hjælp turlederne med at disse retningslinjer overholdes.

Venlig hilsen

Bestyrelse