Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkalder vi ifølge vedtægter til den ordinære generalforsamling og sæsonopstart i Galten CK søndag d. 31. marts kl. 9.00 på Porskjær, Porskjærvej 44 i Galten.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (3 medlemmer er på valg)
  8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuel


Efter generalforsamlingen har klubbens trænere arrangeret årets første officielle træningsture, som afsluttes tilbage på Porskjær med suppe og brød.
Tidsplanen ser nogenlunde således ud:

• 9.00-9.30 Kaffe og morgenbrød på Porskjær

• 9.30-10.30 Generalforsamling

• 10.40 – 11.00 Information fra træningsudvalget

• 11.00-13.(30) Fotografering og Træningsture

• 13.00–14.30 Suppe og brød på Porskjær


Tilmelding til generalforsamling og sæsonopstart skal ske senest torsdag d. 28. marts på email: bj.skovby@webspeed.dk


HUSK…….. at opgive navn og om du ønsker morgenmad op til generalforsamlingen og suppe
efter cykelturen.


Mvh
Bestyrelsen Galten CK