Så er vi i gang…….

Årets sæsonstart og ordinære generalforsamling løb af stablen søndag d. 31.3. og 25 ryttere var mødt frem.

Det startede med morgenmad og hyggesnak, før vi kl 9.30 startede årets generalforsamling. Slaget blev styret af dirigent Peder Vestergaard.

De ordinære punkter med formandsberetning og kassererens gennemgang af årsregnskab og næste års budget var hurtigt overstået og godkendt. Bestyrelsen skulle suppleres, da Torben Henriksen efter mange års indsats havde valgt at træde ud, og i stedet blev Morten Bomholt valgt. Som ny suppleant blev Carsten Georg Jensen valgt.

Under eventuelt var der en god snak omkring de tiltag klubben kan gøre for at få flere nye medlemmer. Der kom mange gode indspark som bestyrelsen vil arbejde videre med.

Efter Ivan Bomholt fra træningsudvalget havde informeret om næste sæsons tiltag kom vi ud på årets første klubture, og herefter var der varm suppe på Porskjær.

En god dag i godt selskab – og en kæmpe tak til Birthe for at styre næsten alle praktisk opgaver på dagen.