Vi skal fortsat køre alene!

Klubben har modtaget følgende, fra DCU:

Danmarks Cykle Union har siden påske arbejdet målrettet på at få klare retningslinjer for, hvordan den kontrollerede genåbning af Danmark påvirker cykelsporten, og regeringen har efter vedholdende henvendelser fra DIF anerkendt, at idrætten har behov for tilpassede og klare vejledninger og påbud.

DIF har efter møder med statsministeren, kulturministeren og sundhedsmyndighederne nu udsendt tilpassede retningslinjer for udendørs idrætsaktiviteter uden kropskontakt.

Danmarks Cykle Union har på den baggrund valgt også at opdatere sine vejledninger til klubberne gældende fra tirsdag den 21. april 2020.

De generelle krav gælder stadig!

Vi er før alt andet nødt til at understrege, at DE GENERELLE KRAV FORTSAT ER DE SAMME:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer.
 • At man skal holde afstand.
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne.
 • At man begrænser fysisk kontakt.
 • At man ikke hoster eller nyser på andre.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer.

  I skal som klub sørge for, at ovenstående påbud følges – uden undtagelse!


Tilpassede retningslinjer

DIF’s tilpassede retningslinjer betyder, at det fra og med 21. april i MEGET BEGRÆNSET OMFANG er muligt at genoptage udendørs klubaktiviteter ud fra følgende retningslinjer:

 • Udendørsaktiviteten foregår i mindre grupper og fortrinsvis parvis eller enkeltvis.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (fx BMX).
 • Myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes.
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder holdes lukkede – dvs. man møder op omklædt.
 • Medlemmer af forening/klub tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke deltage.


Hvad må I som klub?

I praksis betyder det, at I som klub må organisere træning inden for ovenstående retningslinjer fra dags dato. Det er altafgørende, at I fortsat følger de meget klare myndighedskrav – der skal holdes stor afstand (mindst 2 meter), og der må på intet tidspunkt samles flere end 10 person. Derfor fastholder Danmarks Cykle Union følgende anbefalinger:

”Danmarks Cykle Union opfordrer indtrængende til ikke at træne i grupper på landevej eller i skoven – den type træning bør fortsat kun ske alene eller med ens nærmeste og med stor afstand til hinanden.  

Det er muligt at åbne for træning, der planlægges og afvikles under ansvarlige forhold og overholder myndighedernes krav.”Hvilke træningsaktiviteter er mulige?

De tilpassede retningslinjer for cykelsporten er altså IKKE ET GRØNT LYS til at genoptage de normale klubaktiviteter eller til at træne på normal vis i grupper. Afstandskriteriet er helt afgørende for den kontrollerede genåbning af samfundet, så lad være med at bøje reglerne eller lede efter ”smuthuller”. Optræd ansvarligt, så ingen udsættes for risiko – det er den hurtigste og eneste rigtige vej tilbage til en normal hverdag.


Planlæg aktiviteter under hensyn til myndighedernes krav – og det bør så vidt muligt ske på områder, hvor der ikke er almindelig trafik. Det kan fx være:

 • Enkeltstartsøvelser – med stor afstand
 • Spurttræning (progressiv fart) – hver for sig eller med stor afstand
 • BMX-træning på åbne anlæg – med stor afstand mellem rytterne
 • Tekniktræning for børn og unge – uden kropskontakt og med stor afstand!

Vi har samlet et par øvelser til inspiration her, og selvom det ikke fremgår af videoerne, SKAL ALLE ØVELSER NATURLIGVIS SKE MED MINIMUM 2 METERS AFSTAND MELLEM RYTTERNE: www.cyklingdanmark.dk/kluboevelser/